• Dükanymyza baryp görüň
JIAXING RONGCHUAN IMP & EXP CO., LTD
1
2
3
banner1
banner2
banner3
Müşderileriň isleglerini kabul etmek, wagtynda inersenerlere iýmitlenmek we sitatalary hasaplamak üçin satuwdan öňki hünärmenlerimiz bar.
Müşderileriň isleglerine görä önümleri dizaýn edip we öndürip boljakdygyny üpjün edip biljek hünärmen inersenerlerimiz bar.

Näme üçin bizi saýlaýar?

tit_ico
1Sagat

Jiaxing şäherinde ýerleşýän, Şanhaý we Ningbo ýaly port şäherlerine bary-ýogy 1 sagatlyk ýol

5 sany uly inersener we 20 sany gözleg we gözleg topary bilen hünärmen gözleg we hünärmenler.

15+.Yllar

Kastorlarda we enjamlarda 15 ýyldan gowrak tejribe, dürli maksatly dürli rol oýnaýanlar bilen üpjün ediň.

25+Eksport

25 ýurt eksport edýär, eksportyň ýetişen işi

BIZ hakda

Jiaxing Rongchuan Import & Export Co., Ltd.

Iş görnüşi: Öndüriji, Söwda kompaniýasy
Esasy bazar: Bütin dünýäde
Müşderilere hyzmat edildi: OEM / ODM

Hünär ussatlaryny öndüriji hökmünde, size zerur rol oýnamak üçin gümrük talaplaryna çuňňur düşünmegi ýüregimize düwdük, has gowy hyzmatlary bermäge üns berýäris. Zawodymyz Şanhaý we Ningbo portuna ýakyn, şonuň üçin eksport işi üçin amatly.Rong Chuan-daky maksadymyz, size ajaýyp müşderi hyzmatyny hödürlemek bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýmakdyr. Bazar abraýy üçin gazanan hilimize we hünär derejesine esaslanyp, on ýyldan gowrak wagt bäri müşderiler bilen hyzmatdaşlyk edýäris, sabyrsyzlyk bilen garaşýarys 1-nji kaster üpjün edijiňiz bolmak.

KOREBIR GÖR. .N
play_btn

Hyzmat

OEM / ODM

Müşderileriň isleglerini kabul etmek, wagtynda inersenerlere iýmitlenmek we sitatalary hasaplamak üçin satuwdan öňki hünärmenlerimiz bar.

Müşderileriň isleglerine görä önümleri dizaýn edip we öndürip boljakdygyny üpjün edip biljek hünärmen inersenerlerimiz bar.

Bahalar we soraglar